SUSANNE VEBEL. Kort curriculum vitae

Født 1. juli 1948, sproglig student fra Frederiksborg Statsskole 1966, færdiguddannet fra Danmarks Biblioteksskole 1970, diverse ansættelser som bibliotekar 1970-1984 (Søllerød, Brøndby og Frederikssund kommuner).

Selvdefinering: Kulturformidler og forlægger, forlaget alma.

’Fagforening’: Dansk Forfatterforening med base i Børne- og Ungdoms-litteraturgruppen – og lidt i Dansk Oversætterforbund.

En hel del kurser og ekstrauddannelser, næsten alle børnekulturrelaterede.

Sæde i en del udvalg og styrelser, alle kulturrelaterede (og ulønnede!)

Eksempelvis i Litteraturrådets udvalg for illustreret litteratur 1996-2000, Repræsentantskabet for Center for Børnelitteratur 2002-2005 og

Kulturministeriets forfatterprisudvalg for børne- og ungdomslitteratur 2003-2007.

Et par år huspoet for Paraplyteatret (v. Ray Nusselein).

I mange år (fra begyndelsen af 1970’erne) konsulent, free lance redaktør og/eller udenlandsk kontakt for en række forlag.

Ind imellem underviser/foredragsholder i og om litteratur, formidling og oversættelse såvel i Danmark (bl.a. Københavns Universitet, de to biblioteksskoler og Dansk Forfatterforening) som internationalt (bl.a. Letland og Grønland).

Forfatter til omkring en snes titler, debut med ’Bogen om Jules Verne. Forfatteren. Bøger. Film. Teater’ (1978), desuden billedbøger (eksempelvis ’Signe kom nu, ’Det skøre hus’ og ’Nina Sardina’), fagbøger (bl.a. 3 bd. ’Klæd ud!’ og ’Marias briller’) plus en del gendigtninger af folkeeventyr (eksempelvis ’Evige Bjerg og de tre stærke kvinder’ og ’Den hvide trane’). Siden etableringen af forlaget har det været lidt småt med egenudgivelser.

Oversætter fra forskellige sprog af børne-, ungdoms- og voksenbøger siden 1970’erne. År 2010 er antallet omkring 475 titler.

Forlægger (alma) siden 1983 med særlig vægt på kunstneriske billedbøger. Ganske mange danske debutanter (bl.a. Pia Halse, Hanne Bartholin, Lars Vegas Nielsen og Jaroslaw Jozefowicz) foruden ’klassikere’ (f.eks. Palle Bregnhøi, Hans Hansen, Erik Hjorth Nielsen, Ib Spang Olsen, Lilian Brøgger og Dorte Karrebæk) – og naturligvis en mængde udenlandske.

Legater etc. fra bl.a. Litteraturrådet, Autorkontoen og Kunstrådet, men størst stolthed over priserne (som ikke kan søges):

Forlaget Fremads Kulturpris som forfatter (1983).

IBBY’s (International Board on Books for Young People) International Honour Prize som oversætter (1988).

Klods Hans Prisen uddelt af Selskabet for Børnelitteratur (dansk afdeling af IBBY) som hvad som helst, men først og fremmest som ’avantgardistisk og kvalitetsbevidst forlægger’ og som oversætter (1993).

Kjeld Elfelts Mindelegat hvor stoltheden først og fremmest går på, at prisen for første og eneste gang er tildelt en oversætter af børne- og ungdomslitteratur (2000).

Dansk Oversætterforbunds Ærespris for hele ’oversætterskabet’, men med vægt på børne- og ungdomsbøger (2010).

F. Hendriksen Medaljen fra Forening for Boghaandværk tildelt forlaget for mange års ’kompromisløst arbejde for bøgernes kvalitet og med kærlighed til opgaverne’ – ’i den gode børnebogs tjeneste’ (2010).

 


Forlaget alma, Kaalundsvej 13, 3400 Hillerød, Tlf: (+45) 48 25 54 41